En mäktig känsla...

Publicerat 2014-03-01, 18:22
"En mäktig känsla av att försvinna bort från verkligheten sköljdes över mig likt småvågorna som sköljde över den fuktiga sandstranden..." [källa]


» kommentera «